Kontaktperson:

Marie Månsson

Bus Förskola (i Bjäresjö)

Gamla Lundavägen 194
271 91 Ystad
0411-604 27

E-post: busforskola@ystad.nu
Hemsida: http://www.busforskola.nu/
Instagram: busforskola