BUS - starten på ett livslångt lärande

Våra utvecklingsmål 2023/2024

Hållbar utveckling
Vårt mål är att utifrån FN:s globala mål och Grön Flagg ge varje barn förutsättningar att bygga hållbara dimensioner såväl sociala som till natur, miljö och samhälle (social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk/miljömässig hållbarhet).


Estetiska uttrycksformer
Vårt mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi, föreställningsförmåga, självkänsla och tillit till sin egen förmåga genom olika estetiska uttrycksformer (med tyngdpunkt på drama, rörelse, sång, musik och dans).

 
BUS utbildning grundar sig i förskolans läroplan Lpfö18,
de yngsta barnens egen läroplan och barnkonventionen (se länk)